[BHXH Việt Nam Thông Báo] Việc sáp nhập BHXH Quận 2, BHXH Quận 9 và BHXH quận Thủ ĐứcĐể đảm bảo hồ sơ không bị treo trong quá trình chuyển đổi. 

Yêu cầu các đơn vị thuộc Q.2, Q.9 không gửi hồ sơ sau 17h ngày 31/01. Qua ngày 01/02/2021 gửi lại bình thường.

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 22/01/2021 của Tổng Giám đốc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập BHXH Quận 2, BHXH Quận 9 và BHXH quận Thủ Đức bắt đầu từ ngày 01/02/2021.

Để đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị, tổ chức của BHXH Quận 2 và BHXH Quận 9, tránh việc xáo trộn trong việc nộp hồ sơ điện tử giải quyết các nghiệp vụ BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) sẽ thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu danh mục đơn vị, tổ chức từ 02 cơ quan BHXH (BHXH Quận 2 và BHXH Quận 9) về BHXH thành phố Thủ Đức (BHXH quận Thủ Đức cũ) quản lý bắt đầu từ 00h ngày 01/02/2021 (không yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải đăng ký và khai báo lại).

Đối với những đơn vị, tổ chức bị trùng mã đơn vị khi chuyển đổi sẽ được tự động cấp mã mới và yêu cầu đăng ký giao dịch điện tử lại (Trung tâm sẽ gửi danh sách qua địa chỉ email của các đầu mối trong trường hợp có trùng). Trung tâm đề nghị các IVAN phối hợp thông báo và tổ chức chuyển đổi dữ liệu của các đơn vị, tổ chức do các IVAN hiện đang quản lý theo đúng quy định và hướng dẫn của BHXH Việt Nam đảm bảo quyền lợi của các đơn vị, tổ chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các IVAN phản ánh về

Trung tâm Công nghệ thông tin (điện thoại: 024.37753944) để phối hợp xử lý.

Trân trọng cảm ơn