ĐẢM BẢO GIẢI QUYẾT YÊU CẦU VỀ BHXH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19

 Các đơn vị Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo bố trí viên chức, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách.

Kể từ ngày 21/6, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để siết chặt và tăng cường phòng dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách theo chỉ thị số 15 toàn thành phố và một số quận, huyện phải giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 31/5 đến trước 21/6.


Trước tình hình này, các đơn vị Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thông báo số 2164/TB-BHXH về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, như sau:

Thứ nhất, tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan thời gian thực hiện kể từ 15/6/2021 đến khi có chỉ đạo khác thay thế.

Thứ hai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các thủ tục của các đơn vị và cá nhân (Trừ trường hợp nhận tiền mặt thanh toán trực tiếp và đổi thẻ bảo hiểm y tế) kể từ 15/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Đảm bảo giải quyết yêu cầu về bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách

Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/6 đến khi có thông báo mới. Ảnh: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 10 từ 21/6, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 10 và công văn số 2164/TB-BHXH.

Theo đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh được chỉ đạo bố trí, giám sát viên chức, cán bộ giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, không để hồ sơ tồn đọng; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trường hợp cá nhân thanh toán trực tiếp, cán bộ Bảo hiểm xã hội sẽ trao đổi với cá nhân bằng điện thoại và đề nghị cung cấp số tài khoản cá nhân, chuyển khoản qua thẻ.

Người lao động được khuyết khích cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID để cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội cá nhân. Thông qua ứng dụng VssID, người lao động có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn của người sử dụng lao động đối với bản thân.

Cùng với đó, ứng dụng này cũng cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích khác như: thẻ bảo hiểm y tế điện tử; thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản); lịch sử khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… thực hiện công khai, minh bạch, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong đơn vị. Đây là giải pháp thuận tiện và phù hợp với tình hình giãn cách xã hội hiện nay cũng như tối giản quy trình tiếp nhận - giải quyết các vấn đề bảo hiểm xã hội trong tương lai.

Trường hợp cần tư vấn hướng dẫn, liên hệ số điện thoại: 028.39979039 của Bảo hiểm xã hội Thành phố hoặc điện thoại của Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn.