ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID 19

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 được Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/6 tại Hà Nội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì buổi họp báo.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc thành lập và mục tiêu của Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, vấn đề tiêm Vắc-xin để phòng chống dịch rất quan trọng, nguồn kinh phí để mua Vắc-xin cũng như để tiêm Vắc-xin rất lớn. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Y tế, chi phí mua và tiêm Vắc-xin khoảng 25.000 tỷ đồng, ngoài ra còn phải tiêm nhắc lại hằng năm.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn khẳng định, quan điểm của Đảng và Nhà nước là sẽ dùng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp thông qua xã hội hoá để mua và tiêm Vắc-xin cho nhân dân. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Ngay sau đó, Bộ Tài chính cũng có quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, cũng như có thông tư hướng dẫn về cơ chế quản lý Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch.


Liên quan đến việc huy động nguồn cho Quỹ Vắc-xin, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết số dư của Quỹ hiện là gần 104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã được các đơn vị, tổ chức tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng và sẽ chuyển vào Quỹ. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang tích cực làm việc với các đơn vị liên quan, như các doanh nghiệp thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cam kết ủng hộ cho Quỹ Vắc-xin trên 2.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, tới đây, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ khai trương và phát động sự tham gia ủng hộ Quỹ Vắc-xin từ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Đây sẽ là một nguồn lực quan trọng và cần thiết trong giai đoạn cả nước đang tập trung phòng, chống dịch, góp phần cụ thể hoá quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các bộ, ngành liên quan như Bộ Thông tin và truyền thông để thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội tích cực ủng hộ Quỹ Vắc-xin góp phần cùng ngân sách nhà nước đảm bảo đủ nguồn kinh phí để mua Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19” - Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh. 


Một số nội dung cơ bản về Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

Ngày 25/5/2021, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP thông qua chủ trương thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Ngay sau đó, ngày 26/5/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.
Quyết định nêu rõ: Thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (Quỹ) để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, Vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu Vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin trong nước và sử dụng Vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ: Vietnam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC).

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu Vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin trong nước và sử dụng Vắc-xin phòng Covid-19.

Nguồn thu của Quỹ bao gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, Vắc-xin, các loại hình vật chất khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ; các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhiệm vụ chi của Quỹ là sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu Vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin trong nước và sử dụng Vắc-xin phòng Covid-19.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu Vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin trong nước và sử dụng Vắc-xin phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu Vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất Vắc-xin trong nước và sử dụng Vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Bộ Tài chính xuất Quỹ để chi theo nội dung Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và căn cứ hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế.