3 chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 2021 người lao động cần biết

 1. Tăng tuổi nghỉ hưu

👉 Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau:

👉 Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);

👉 Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.


------

2. Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu

👉 Đối với nam:

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%);

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1 tháng 1 năm 2022, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

👉Đối với nữ: 

- Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%; sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Căn cứ pháp lý: Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

------

3. Thay đổi về mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

👉 Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:

👉 Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

👉 Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước (Hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế).

👉 Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

-------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24

✉ Website: https://web.ts24.com.vn

✉ Hotline CSKH: (028)-3866-4188

✉ Hotline hỗ trợ: 1900 6154

✉ Email: info@ts24.com.vn

✉ FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/

✉ Instagram: https://www.instagram.com/ts24corp/

✉ Youtube: http://www.youtube.com/c/TS24Corp

📲 App TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care